تعبیر خواب روزهای ماه قمری

تعبیر خواب روزهای ماه قمری حضرت یوسف می‌تواند نشان‌دهنده‌ی مسائلی مانند پادشاهی ، وزیری، ریاست، شرف و جاه، خدمتکار (چه زن و چه مرد)، انجام کار باطل، والایی، عالم فاسد، بزرگی، مادر، پدر، همسر، فرزند، و بزرگواری باشد​ تعبیر خواب روزهای ماه قمری با قرآن روشی است که بر اساس نشانه‌های دریافتی از خواب‌ها، افراد می‌توانند بهترین تصمیم‌ها را بگیرند. تعبیر خواب روزهای ماه قمری امام صادق بیانگر این است که خواب‌های دیده شده در روزهای مختلف ماه قمری معانی و تعابیر متفاوتی دارند.
1.5/5 - (2 امتیاز)

تعبیر خواب روزهای ماه قمری حضرت یوسف

تعبیر خواب هفت روز آخر ماه قمری به نام حضرت یوسف:

 • روز اول: شک و تردید در تصمیم‌گیری.
 • روز دوم: شکست در برابر افراد نفوذی.
 • روز سوم: روبرو شدن با مشکلات اما رسیدن به سرانجام مطلوب.
 • روز چهارم: پیشرفت در زندگی اما مقابله با شخصیت‌های قدرتمند.
 •  روز پنجم: لزوم صراحت و شفافیت در برخورد با دیگران.
 • روز ششم: احساس نا امنی در محیط کار.
 • روز هفتم: استقلال و انجام کارهای موفق‌آمیز برای خود و دیگران.

تعبیر خواب روزهای ماه قمری با قرآن

خواب‌ها پیام‌هایی از الهی به ما می‌باشند که باید به آن‌ها توجه کنیم. قرآن نیز به اهمیت خواب‌ها مانند تعبیر خواب آیت الکرسی اشاره کرده است. به عنوان یک تعبیرگر خواب اسلامی، وظیفه‌ام ارائه تعبیر صحیح و مفید از خواب‌هاست. لطفاً خواب خود را به اشتراک بگذارید تا من بر اساس اصول قرآن، تعبیری دقیق و مناسب ارائه دهم. به یاد داشته باشید که برای تعبیر خواب بهتر است با فقیه یا متفکر مذهبی مشورت کنید.

تعبیر خواب روزهای ماه قمری امام صادق

تعبیر خواب در اسلام اهمیت بالایی دارد و منابع معتبر برای آن، آثار حضرت امام صادق علیه السلام هستند. امام صادق در روایات خود به تعبیر خواب پرداخته و این موضوع را به یکی از ابزارهای مهم پیشگویی معرفی کرده است.

امام صادق در روایات مختلف، به تعبیر خواب در روزهای مختلف ماه قمری اشاره کرده است. برای مثال، روزهای اول و دوم این ماه برای نیکوکاران برکت دارند و خواب در آب حرم نشانه برکت و رفاه است. در روز سوم، خواب‌های نومیدکننده وجود دارد و در روز چهارم، خوابی که نشان دهنده عزت و احترام است، بیان شده است.

روز پنجم این ماه برای شروع کارهای جدید خوب است و تعبیر خواب‌های زیادی در این روز وجود دارد. با در نظر گرفتن این تعبیرات، شخص می‌تواند خواب خود را بهتر تفسیر کند و با استفاده از آن‌ها، به بهبود زندگی‌اش کمک کند.

تعبیر خواب روزهای ماه قمری شیخ بهایی

 • دیدن خواب در اول ماه به درستی نیست.
 • دیدن خواب در دوم و سوم ماه، معکوس اتفاق می‌افتد.
 • دیدن خواب در چهارم و پنجم ماه به تأخیر می‌افتد.
 • خواب دیدن در ششم، هفتم، هشتم و نهم ماه، آنچه که دیده می‌شود، درست است.
 • دیدن خواب در دهم، یازدهم و دوازدهم ماه به تأخیر می‌افتد.
 • دیدن خواب در سیزدهم، چهاردهم و پانزدهم ماه، نه خیر و نه بد، باطل است.
 • دیدن خواب در شانزدهم و هفدهم ماه، به تأخیر می‌افتد.
 • خواب دیدن در هجدهم و نوزدهم ماه، درست است.
 • دیدن خواب در بیستم و بیست و یکم ماه، دروغ است.
 • دیدن خواب در بیست و دوم و بیست و سوم ماه، به فرح و شادی منجر می‌شود.
 • دیدن خواب در بیست و چهارم و بیست و پنجم ماه، معکوس است.
 • دیدن خواب در بیست و ششم و بیست و هفتم ماه نیز معکوس است.
 • خواب دیدن در بیست و هشتم، بیست و نهم و سی ام ماه، درست است.

تعبیر خواب روزهای ماه قمری حضرت یوسف

تعبیر خواب روزهای ماه قمری سلمان فارسی

خواب‌هایی که در روزهای زیر دیده شود، تعبیر ندارند و باید به آنها جدی نپردازید، زیرا این خواب‌ها صحت ندارند:

 • روز اول ماه
 • روز دهم ماه
 • روز سیزدهم ماه
 • روز بیست و یکم ماه
 • روز بیست و سوم ماه
 • روز بیست و پنجم ماه
 • روز بیست و نهم ماه

خواب‌هایی که در روزهای زیر مشاهده می‌شوند، تعبیر دارند و ممکن است به واقعیت پیوسته و به مرور زمان تحقق یابند:

 • روز ششم ماه
 • روز هشتم ماه
 • روز بیستم ماه
 • روز بیست و دوم ماه
 • روز سی‌ام ماه

خواب‌هایی که در روزهای زیر مشاهده می‌شوند، به طولانی مدت تعبیر می‌شوند و ممکن است اثراتشان را به مرور زمان در زندگی شما مشاهده کنید:

 • روز سوم ماه
 • روز چهارم ماه
 • روز یازدهم ماه
 • روز دوازدهم ماه
 • روز شانزدهم ماه
 • روز هفدهم ماه
 • روز دوم ماه
 • روز نهم ماه
 • روز چهاردهم ماه
 • روز پانزدهم ماه
 • روز هجدهم ماه
 •  روز نوزدهم ماه
 • روز بیست و ششم ماه
 • روز بیست و هفتم ماه
 • روز بیست و هشتم ماه

خواب‌هایی که در این روزهای زیر دیده می‌شوند، ممکن است بدون شک به واقعیت پیوسته و تحقق یابند:

 • روز پنجم ماه
 • روز هفتم ماه

خوابی که در روز بیست و چهارم ماه مشاهده شود، نشانه‌ی خوبی است و ممکن است اتفاقات خوبی رخ دهد.

تعبیر خواب روزهای ماه قمری ابن سیرین

از پیش باید توجه داشته باشیم که تعبیر خواب یک زمینه پیچیده و متنوع است و برای درک دقیق آن، نیاز به مشاهده کامل خواب و جزئیات آن داریم. از این رو، من از مفسر معتبر ابن سیرین نقل می‌کنم که تعبیرهای مختلفی را برای خواب‌ها ارائه کرده است.

بر اساس آموزه‌های امام جعفر صادق (ع)، خواب‌ها به چهار دسته تقسیم می‌شوند: خواب خوب که از خداوند، خواب بد که از شیطان، خواب رها از شیطان و خواب مخبول به شیطان.

همچنین، قرآن کریم نیز در برخی آیات به خواب‌ها اشاره کرده است. به عنوان مثال، در سوره یوسف، آیه ۱۴۰ می‌گوید: “أَنَّ رَبّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ” که به عنوان تعبیری از خواب خوب و نیکو مطرح می‌شود. همچنین، در این سوره، آیه ۵۳ به تبیین خواب نیکو و پیامدهای آن اشاره دارد.

بنابراین، برای تفسیر دقیق خوابی که می‌بینید، می‌توانید به کتاب قرآن و تعبیرهای ابن سیرین مراجعه کنید تا بهترین توضیح را دریافت کنید.