ضرب المثل دیزی می غلتد درش را پیدا می کند

ماجرای ضرب المثل دیزی می غلتد درش را پیدا می کند این مثل مترادف است با مثل فارسی “كور كور را می‌جوید آب گودال را” و وقتی دو نفر همدیگر را پیدا کرده و با هم موافقت می‌کنند و دوست می‌شوند، مردم از آنها به این مثل استفاده می‌کنند. داستان ضرب المثل دیزی می غلتد […]

Rate this post

ماجرای ضرب المثل دیزی می غلتد درش را پیدا می کند

این مثل مترادف است با مثل فارسی “كور كور را می‌جوید آب گودال را” و وقتی دو نفر همدیگر را پیدا کرده و با هم موافقت می‌کنند و دوست می‌شوند، مردم از آنها به این مثل استفاده می‌کنند.

داستان ضرب المثل دیزی می غلتد درش را پیدا می کند

در زمان‌های قدیم در آذربایجان، دو خانواده وجود داشتند. یکی از این خانواده‌ها یک دختر به نام چؤلمك (دیزی) داشت و خانواده دیگر یک پسر به نام دوواق (در دیزی) داشت. این دو نفر عاشق و دلبسته به یکدیگر بودند. اما به دلیل دشمنی بین دو خانواده، آنها نمی‌توانستند با یکدیگر ارتباط برقرار کنند. تا اینکه دوواق به دلیل عشقش به چؤلمك، سر راه خود را به سوی كوه و بیابان گذاشت.

بالاخره یکی از روزها سرنوشت، چؤلمك را به دست دوواق رساند و این دو نفر به هم رسیدند.

این داستان ضرب المثل دیزی می غلتد درش را پیدا می کند بود. برای خواندن داستان ضرب المثل های دیگر می توانید صفحه ضرب المثل های سایت خواب تعبیر را مشاهده کنید.