ضرب المثل های معروف کردی به همراه معنی

ضرب المثل های معروف کردی به همراه معنی فارسی لووتێکی کا تێری لووتێکی با: کنایه از شاخ فیل افتادن و کسی که زیاد مغرور است. تا دووری س ی وی سووری تا نزیکی مارمه ووکی: دوری و دوستی. ئه‌ر کور خاسیگه وه‌ر خوه‌ی ده ئاو دراری: اگر پسر خوبی است، گلیم خودش را از آب […]

Rate this post

ضرب المثل های معروف کردی به همراه معنی فارسی

 1. لووتێکی کا تێری لووتێکی با: کنایه از شاخ فیل افتادن و کسی که زیاد مغرور است.
 2. تا دووری س ی وی سووری تا نزیکی مارمه ووکی: دوری و دوستی.
 3. ئه‌ر کور خاسیگه وه‌ر خوه‌ی ده ئاو دراری: اگر پسر خوبی است، گلیم خودش را از آب بکشد.
 4. ابرو خوود (خوت) له ده سخووده (خوته) هیوره ده په یو: آبروی تو دست خودته مواظب آن باش.
 5. قسه یه گ وشتی پ ی ناگری، گ وشتی پ ی دامه نه: هر سخن جایی و هر نکته مکانی دارد.
 6. ئه‌ر دیری دریخت نه‌که ئه‌ر نه‌یری قه‌رت نه‌که: اگر توانایی داری دریغ نکن اگر نداری قرض نکن.
 7. گه ورا آو رشنی بویچه له پا خزنی: آدم بزرگ آب میریزد و آدم کوچک پاهایش را در آن به بازی در می‌آورد.
 8. رووی ده سی وه ئه نجیر نه ره سی وه ت. که ره سه: روباه دستش به انجیر نمی‌رسد می‌گوید نارس است.
 9. گول ب وی وه نه وشه نادا: هر گلی بویی دارد.
 10. ئه‌ر ده به‌نه بوو هه ده‌رمه‌نه بوو: اگر از بنده باشد همیشه درمانده باشد.
 11. برامان برایی، کیسه مان جیایی: حساب حسابه کاکا برادر.
 12. ئه‌ر خوازی عه‌زیز بوی یا بمه‌ری یا دوور بوی:** اگر خواهی عزیز باشی یا بمیر یا دور شو.
 13. میرات خه ر وه که متار ره سی: میراث خر به کفتار می‌رسد.
 14. ایر دز خه یرا بو تاریکه شو فه ره س: اگر دزد زرنگ باشد شب تاریک زیاد است.
 15. ره فیقی نائه هل مه که و دوستی ب.‌ی گانه، ئه تکا به تانه:رفاقت با نااهلان باعث رسوایی ات می‌شود.
 16. ئه‌ر ت یه‌ی مه‌نی م سه‌د مه‌نم: اگر تو یک من هست من صد من هستم.
 17. قالاو وه قالاو هویشید رویت ره ش: کلاغ به کلاغ میگه روت سیاه.
 18. میمان حه‌بیب خوداس: میهمان حبیب خداست.
 19. ئه‌ر ت نه‌وشی کووری خوه‌م نیه‌زانم تانه‌ی ها چه‌وم:** اگر تو نگویی کوری، خودم نمی‌دانم ایرادی در چشم دارم؟
 20. میمان یه‌ی شه‌وه دعاگوو سه‌د ساله:** مهمان یک شبه دعا گو صد ساله.
 21. خودا کووه ناسیگ وه فر نیگه بان:** خدا کوه را می شناسد که روی آن برف می گذارد.
 22. میه‌ی یه‌که‌تر گورگ برده‌ی سگ ژار مل خوه‌ی شکان:** گرگ، گوسفند دیگری را برده است، سگ فقیر گردن خود را می شکند.
 23. پغشه خوه‌ی چه‌سه و فشار خونی چه‌سه: مگس خودش چیست، فشار خونش چه باشد.
 24. آردی رشیاگ (بیخ) له ناو درگ (درک) کو گه ردوو نیوگ (نابیته وه): آرد ریخته در خار زار جمع نگردد.
 25. میه له‌ر خوه‌ی چگ پوسالکه‌ی برد وه‌رد: گوسفند لاغر رفت، پوست را هم با خود برد.
 26. کابرا سه ر بئاو تاشیگ: یارو سر بی آب می تراشد.
 27. خالوو که فیگه سه ر ئاو خوارزا ده خوار ئاو فیریگ کیگ: دایی در سر آب غرق می شود خواهر زاده در پایین آب دنبالش می گردد.
 28. منیته که‌یوانوو په‌تگ ئه‌وشه کن:شبیه کدبانویی هستی که پته کهنه را از هم جدا می کند.
 29. م ده مه‌کینه دیام، کلاو ت ئاردینه: من از آسیاب می آیم کلاه تو آردی شده.
 30. مووریژه وه‌ختی خوازی رسقی بوری بال و په‌ر دراری: مورچه به گاه قطع روزی، بال و پر در می آورد.

مطالب مرتبط: ریشه ضرب المثل های کردی و دلایل به وجود آمدن این ضرب المثل ها

ضرب المثل های کردی و فرهنگ غنی کردی

ضرب‌المثل‌های کردی، به مانند گوهرهایی در فرهنگ و زبان کردی، ارزش‌ها، آموزه‌ها و تجربیات نسل‌ها را منعکس می‌کنند. این ضرب‌المثل‌ها، که اغلب با حکمت، شوخ طبعی و زیرکی آمیخته‌اند، راهنمایی‌هایی برای زندگی روزمره، اخلاقیات، روابط انسانی و احترام به طبیعت ارائه می‌دهند. زبان کردی با استفاده از این عبارات غنی، بینش‌های عمیقی را در مورد زندگی، عشق، خرد و شجاعت بیان می‌کند. ضرب‌المثل‌های کردی، نه تنها زیبایی زبان را به نمایش می‌گذارند بلکه پنجره‌ای به فرهنگ غنی و تاریخ کهن کردها ارائه می‌دهند. این عناصر فرهنگی، همچنان به انتقال دانش و فرهنگ بین نسل‌ها کمک می‌کنند.