ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده در این مقاله داستان ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده را بازگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید. داستان ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده همیشه برای پختن پلو از قابلمه‌های بزرگی به نام دیگ و از قاشق‌های بزرگی به نام کفگیر استفاده می‌شود. در زمان‌های […]

Rate this post

ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

در این مقاله داستان ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده را بازگو خواهیم کرد. با ما همراه باشید.

داستان ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده

همیشه برای پختن پلو از قابلمه‌های بزرگی به نام دیگ و از قاشق‌های بزرگی به نام کفگیر استفاده می‌شود. در زمان‌های قدیم، وقتی کسی نذری می‌پخت، بقیهٔ مردم برای گرفتن غذاهای نذری صف می‌کشیدند. هنگامی که کفگیر به ته دیگ می‌خورد، صدا می‌داد زیرا جنس آنها فلزی بود. وقتی غذا در حال تمام شدن بود و پلو به انتها می‌رسید، این کفگیر به دلیل برخورد با دیگ صدا می‌داد و آشپزها هم در آن لحظه کفگیر را به ته دیگ می‌چرخاندند تا به بقیهٔ افرادی که در صف بودند خبر دهند که غذا تمام شده است.

کم کم این مسئله به صورت ضرب المثلی درآمد و وقتی این ضرب المثل استفاده می‌شود، می‌خواهند به فردی بگویند که دیر رسیده و دیگر مثل قبل توانایی یا ثروت قبلی را ندارد و قادر به کمک کردن به او نیستند.

در اینجا درباره ضرب المثل کفگیر به ته دیگ خورده صحبت کردیم. برای خواندن داستان ضرب المثل های دیگر می توانید صفحه ضرب المثل ها را مشاهده کنید.