طالع بینی چینی سال خوک

Rate this page

طالع بینی چینی سال خوک

در این مطلب طالع بینی چینی سال خوک را برای تمامی متولدین سال آماده کرده ایم. پس با ما همراه باشید. در مطالب بعدی به ببرسی طالع بینی چینی سال میمون خواهیم پرداخت.

مشخصات متولدین طالع بینی چینی سال خوک

خوک: تپلی محبوب

خوک جنگ جویی جوانمرد، بلند همت، دلیر و آشنا به آداب و رسوم، یاور و مهربان، ‌سخت گیر نسبت به اشتباهات و پرچمدار همیشگی خلوص نیت است که بلند همتیش سرانجام ناگواری برایش رقم می زند. می توانید به او اطمینان کنید، چرا که هیچ گاه از اعتماد شما سو ء استفاده نخواهد کرد. او ساده، بی ریا و اطمینان بخش است و اگر به او ستم کنید، بی پناه، بی دفاع و کمی ساده لوح است.

در حقیقت خوک اجازه می دهد به آسانی فریبش دهند، اشتباهات خود را با متانت می پذیرد و نسبت به اشتابهات دیگران صبور و بردبار است. او همیشه از بهترین های ورزش است. اما هرگز نمی تواند رقابت جو باشد. انصاف خوک به او اجازه نمی دهد که خود را برتر از دیگران بداند. او همواره از خود می پرسد که آیا در کارهایش صداقت لازم را داشته یا خیر.

خوک به گونه ای باور نکردنی صادق و بی ریاست تا جایی که گاهی ممکن است به خود صدمه بزند. او در برابر بد قولی و بد ذاتی دیگران نمی تواند کاری بکند. به ندرت دروغ می گوید و آن هم در مواردی است که می خواهد خود را از خطر برهاند.

سال خوک

خوک جنگجویی جوانمرد، پرشور، شجاع و آگاه از آداب و رسوم، یارانه و مهربان، در عین حال سختگیرانه با اشتباهات، و پیشروی همیشگی در خلوص نیت، که پایان ناگواری برایش رقم می‌زند. می‌توانید به او اعتماد کنید، زیرا هرگز از اعتماد شما سوءاستفاده نخواهد کرد. او صادق، بی‌ریا و اعتمادبخش است، و اگر به او ستم کنید، بی‌پناه، بی‌دفاع و معصوم خواهد بود.

در واقع، خوک به طور غافلگیرکننده‌ای قابل تقلب نیست، اشتباهات خود را با تحمل می‌پذیرد و نسبت به خطاهای دیگران صبور و شکیباست. همیشه بهترین نتیجه را در ورزش می‌خواهد، اما هرگز در تنافس قرار نمی‌گیرد. انصاف خوک به او اجازه نمی‌دهد که خود را به عنوان برتر از دیگران ببیند. همیشه از خودش سؤال می‌کند که آیا در کارهایش صداقت لازم را داشته یا نه.

خوک به طور باورنکردنی‌ای صادق و بی‌ریا است، تا جایی که گاهی ممکن است به خود آسیب بزند. در برابر تخلف و بدانی دیگران نمی‌تواند کاری انجام دهد. به ندرت دروغ می‌گوید، و آن هم در مواردی که خود را از خطر می‌برد.

وقتی خوک تصمیمی می‌گیرد، هیچ چیز نمی‌تواند جلویش را بگیرد. اما قبل از اتخاذ تصمیم، مدتی طولانی همه جوانب را ارزیابی می‌کند و به خاطر بی‌تدبیری ممکن است متهم شود. برای رهایی از مشکلات پیچیده، گاهی اوقات به قدری درنگ می‌کند که شخصیت خود را شکسته می‌بیند.

هرگز بر اساس ضعف ظاهری خوک درباره او قضاوت نکنید، زیرا این ضعف ظاهری صرفاً ناشی از صلح‌طلبی ذاتی اوست.

مشاهیر متولد سال خوک

روچیلد اول، راکفلر اول و فورد اول، سن ایگناتیوس لویولا، فدریکوگارسیالورکا، فرانسواویون و آلبرت شوایترز، پاسگال، لوکوبوزیه، فیلد مارشال مونتگمری، مارشال فوخ و ژرژ پمپیدو، هنری هشتم، بیسمارک، الیورکرامول، مادام دومانتنون و فرانسواز ساگان