طالع بینی چینی سال سگ

Rate this page

طالع بینی چینی سال سگ

در این مطلب طالع بینی چینی سال سگ را بصورت کامل برای تمامی متولدین سال آماده کرده ایم. پس با ما همراه باشید.در مطالب بعدی طالع بینی چینی سال گربه را نیز ببرسی خواهیم کرد.

مشخصات کلی متولدین سال سگ

سگ: موجودی غمناک و نگران

سگ، یک موجود غمناک و نگران است، همواره در حالت دفاعی قرار می‌گیرد و به سختی از آن خارج می‌شود. او همیشه در حال نگهبانی است و با هوشیاری از اطراف خود مراقبت می‌کند.

این سگ، یک موجود درون‌گراست که با دشواری احساسات واقعی خود را آشکار می‌کند و فقط زمانی که لزوم این کار را احساس می‌کند، اینکار را انجام می‌دهد. وی به شدت تصمیم‌گیر و قاطع است و همیشه می‌داند چه می‌خواهد. او اغلب با بدبینی، دلواپسی و زبان تیز و صراحت ناخوشایند و شدید، به خود نمایان می‌شود.

این سگ بیش از هر کسی به جزئیات مسائل علاقه‌مند است و در آن‌ها فرو می‌رود و به صورت منظم انتقاد می‌کند. به نظر می‌رسد که او در مواجهه با هر چیز، بی‌رحم و بدون تردید، به دنبال عیوب می‌گردد، زیرا در واقع او بدبین‌ترین موجود در جهان است و هر چیز را به عنوان قوانین طبیعی آن می‌پذیرد.

این سگ همیشه قبل از دیگران، علیه بی‌عدالتی فریاد می‌زند، زیرا شجاعت لازم برای این کار را دارد.

او ممکن است کمی گوشه‌گیر و بی‌اعتنا به نظر برسد، اما روحیه انتقادی، طنز فکری و همچنین بزرگواری آشکار در وجود او، او را از متهم شدن به تنگ نظری و خودپسندی دفاع می‌کند.

سال سگ

لطفاً به یاد داشته باشید که سگ یک موجود غیراجتماعی است و از هرگونه شلوغی و پرهیاهو فرار می‌کند. در روابط عاشقانه، به نظر می‌رسد بی‌احساس باشد، اما این ادعا نادرست است. در واقع، دلیل اصلی این رفتار، نگرانی، شک و عدم اعتماد او نسبت به احساسات خود و دیگران است. با تمامی این نقاط ضعف، می‌توان در وجود سگ، خصلت‌های اصیل و ذاتی انسان را پیدا کرد. سگ باوفا، راستگو، درستکار و بسیار وظیفه‌شناس است. شما می‌توانید به او اعتماد کنید، زیرا او هیچ‌گاه شما را ناامید نخواهد کرد. او بهترین نگهدار رازهاست، زیرا در شعور و حفظ رازها سبقت را از همه دیگران می‌برد. او از افشای رازها و صحبت‌های شخصی دیگران بیزار است. موضوع صحبت‌های سگ مبتذل و بی‌قد و قیمت است و گاهی منظور خود را نادرست بیان می‌کند.

او به ندرت خود را در مجمع نمایش می‌دهد، اما بسیار باهوش است و هیچ کس بهتر از او نمی‌تواند به گفتگوهای دیگران گوش کند.

او ممکن است به نظر کمی گوشه‌گیر و بی‌اعتنا برسد، اما روحیه انتقادی، طنز فکری و همچنین بزرگواری آشکار در وجود او، او را از اتهامات تنگ نظری و خودپسندی دفاع می‌کند.

لطفاً به خاطر داشته باشید که سگ یک موجود غیراجتماعی است و از هرگونه شلوغی و پرهیاهو فرار می‌کند. در روابط عاشقانه، او به نظر بی‌احساس ممکن است، اما این ادعا نادرست است. در واقع، دلیل اصلی این رفتار، نگرانی، شک و عدم اعتماد او نسبت به احساسات خود و دیگران است. با تمامی این نقاط ضعف، می‌توان در وجود سگ، خصلت‌های اصیل و ذاتی انسان را پیدا کرد. سگ باوفا، راستگو، درستکار و بسیار وظیفه‌شناس است. شما می‌توانید به او اعتماد کنید، زیرا او هیچ‌گاه شما را ناامید نخواهد کرد. او بهترین نگهدار رازهاست، زیرا در شعور و حفظ رازها سبقت را از همه دیگران می‌برد. او از افشای رازها و صحبت‌های شخصی دیگران بیزار است. موضوع صحبت‌های سگ مبتذل و بی‌قد و قیمت است و گاهی منظور خود را نادرست بیان می‌کند.

متولید طالع بینی چینی سال سگ به ندرت خود را در مجمع نمایش می‌دهد، اما بسیار باهوش است و هیچ کس بهتر از او نمی‌تواند به گفتگوهای دیگران گوش فرا دهد.

سگ، یک فیلسوف و معلم اخلاق است و از مسائل مادی بی‌اعتنا است. وقتی پولی به دست می‌آورد، به شیوه‌ای سخاوتمندانه آن را خرج می‌کند و اهمیت زیادی برای آن قائل نیست. در واقع، او علاقه‌ای به پول ندارد. بگونه‌ای که بی‌خیال امور مادیات است و بی‌توجه به زندگی پراشتباه و گیرایی نمی‌باشد، اما اگر به هر دلیل ناگهانی به پول نیاز پیدا کند، هیچ کس بهتر از او راه‌حل به دست آوردن آن را نمی‌داند.

سگ با وفا، می‌تواند سرپرست بی‌نظیری برای واحدهای صنعتی باشد، رهبر فعالی برای اتحادیه‌ها، روحانی و مربی چیره‌دستی، اما در هر حال او به خوبی با عقاید و نظرات اصیل و عمیق صحبت می‌کند. در صورت لزوم، قادر است مردم را هدایت کند و آنها نیز از پیروی از او خشنود خواهند بود؛ زیرا شرافت، صداقت و ویژگی‌های مثبت سگ را در هیچ نمادی نمی‌توان یافت. به علاوه، درون‌نگری و طموح غرایزی در او مشاهده نمی‌شود.

مشاهیر متولد سال سگ

مشاهیر که در طالع بینی چینی سال سگ قرار دارند عبارتند از: برتولت برشت، لنین، ولتر، سقراط، مولیر، و لئون بلوم، مارسل پروست، یوری گاگارین، فیدو، گی دوماپاسان و لویی شانزدهم، شونبرگ، وینستون چرچیل، ال جلسون، جرج جرشوین، مایکل جکسون، سقراط