طالع بینی چینی

4.3/5 - (26 امتیاز)

طالع بینی چینی

ابتدا سال تولد خود را در کادر زیر پیدا کنید. شما همچنین می توانید سمبل سال تولد خود را از لیست زیر انتخاب نموده و بعد تفسیر مربوط به آن را با استفاده از جدول زیر ببینید.

طالع بینی چینی

طالع بینی چینی سال تولد شمسی

 

سپس پس از پیدا کردن سال تولد خود از جدول بالا، از روی لیست پایین بر روی طالع بینی چینی سال تولد خود کلیک نمایید:

طالع بینی چینی
🐭 طالع بینی چینی سال موش
🐮 طالع بینی چینی سال گاو
  🐯 طالع بینی چینی سال ببر
🐱 طالع بینی چینی سال گربه 
🐲 طالع بینی چینی سال اژدها 
🐍 طالع بینی چینی سال مار 
🐴 طالع بینی چینی سال اسب 
🐐 طالع بینی چینی سال بز 
🐵 طالع بینی چینی سال میمون
🐓 طالع بینی چینی سال خروس
🐶 طالع بینی چینی سال سگ
  🐷 طالع بینی چینی سال خوک